11 פקודות מאקרו

סקירה כללית

Zabbix תומך במספר פקודות מאקרו מובנות בהן ניתן להשתמש במגוון מצבים. פקודות מאקרו אלו הן משתנים, המזוהים על ידי תחביר ספציפי:

 {MACRO}

פקודות מאקרו נפתרות לערך מסוים בהתאם להקשר.

שימוש יעיל בפקודות מאקרו מאפשר לחסוך זמן וליצור Zabbix תצורה שקופה יותר.

באחד מהשימושים האופייניים, ניתן להשתמש במאקרו בתבנית. כך א טריגר בתבנית עשוי להיקרא "עומס המעבד גבוה מדי {HOST.NAME}". כאשר התבנית מוחלת על המארח, כגון Zabbix שרת, השם יפתור ל"עומס המעבד גבוה מדי ב-Zabix שרת" כאשר הטריגר מוצג בסעיף ניטור.

ניתן להשתמש בפקודות מאקרו בפרמטרים של מפתח פריט. ניתן להשתמש במאקרו רק עבור חלק מהפרמטר, למשל item.key[server_{HOST.HOST}_local]. ציטוט כפול של הפרמטר הוא לא הכרחי שכן Zabbix תדאג לכל סמל מיוחד מעורפל, אם קיים במאקרו שנפתר.

ישנם סוגים אחרים של פקודות מאקרו ב- Zabbix.

Zabbix תומך בפקודות המאקרו הבאות: