2 גילוי של מנשקי רשת

בדומה לאופן בו מתגלות מערכות קבצים אפשר לגלות גם מנשקי רשת.

מפתח פריט

מפתח הפריט לשימוש ב-גילוי כלל הוא

 net.if.discovery

פריט זה נתמך מאז Zabbix agent 2.0.

פקודות מאקרו נתמכות

אתה יכול להשתמש במאקרו {#IFNAME} בכלל הגילוי פילטר ואבות טיפוס של פריטים, טריגרים וגרפים.

דוגמאות לאבות טיפוס של פריטים שאולי תרצה ליצור על סמך "net.if.discovery":

  • "net.if.in[{#IFNAME},בתים]",
  • "net.if.out[{#IFNAME},bytes]".

שים לב שב-Windows מוחזר גם {#IFGUID}.