משימה.קבל

תיאור

integer/array task.get(אובייקט פרמטרים)

השיטה מאפשרת לשלוף משימות לפי הפרמטרים הנתונים. השיטה מחזירה פרטים רק על משימות 'מידע אבחון'.

שיטה זו זמינה רק לסוג משתמש סופר אדמין. ניתן לבטל הרשאות להתקשר למתודה בהגדרות תפקידי המשתמש. לִרְאוֹת מִשׁתַמֵשׁ תפקידים למידע נוסף.

פרמטרים

(object) פרמטרים המגדירים את הפלט הרצוי.

השיטה תומכת בפרמטרים הבאים.

פרמטר סוג תיאור
taskids string/array החזר רק משימות עם המזהים הנתונים.
output query הפרמטרים הללו המשותפים לכל שיטות ה-'get' מתוארים בפירוט בפירוש ההפניה.
preservekeys בולאני

החזר ערכים

(מספר שלם/מערך) מחזיר מערך של אובייקטים.

דוגמאות

אחזר משימה לפי זיהוי

אחזר את כל הנתונים על המשימה עם המזהה "1".

בַּקָשָׁה:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "task.get",
      "params": {
        "output": "להרחיב",
        "taskids": "1"
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "מזהה": 1
    }

תְגוּבָה:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "תוצאה": [
        {
          "taskid": "1",
          "type": "7",
          "status": "3",
          "שעון": "1601039076",
          "ttl": "3600",
          "proxy_hostid": null,
          "בקשה": {
            "מתריע": {
              "סטטיסטיקות": [
                "התראות"
              ],
              "חלק עליון": {
                "media.alerts": 10
              }
            },
            "lld": {
              "stats": "להרחיב",
              "חלק עליון": {
                "ערכים": 5
              }
            }
          },
          "תוצאה": {
            "נתונים": {
              "מתריע": {
                "התראות": 0,
                "חלק עליון": {
                  "media.alerts": []
                },
                "זמן": 0.000663
              },
              "lld": {
                "כללים": 0,
                "ערכים": 0,
                "חלק עליון": {
                  "ערכים": []
                },
                "זמן": 0.000442
              }
            },
            "סטטוס": "0"
          }
        }
      ],
      "מזהה": 1
    }

ראה גם

מקור

CTask::get()‎ בתוך ui/include/classes/api/services/CTask.php.