תפקיד.מחק

תיאור

object role.delete(מערך roleids)

שיטה זו מאפשרת למחוק תפקידים.

שיטה זו זמינה רק לסוג משתמש סופר אדמין. ניתן לבטל הרשאות להתקשר למתודה בהגדרות תפקידי המשתמש. לִרְאוֹת מִשׁתַמֵשׁ תפקידים למידע נוסף.

פרמטרים

מזהי (מערך) של התפקידים שיש למחוק.

החזר ערכים

(אובייקט) מחזירה אובייקט המכיל את המזהים של התפקידים שנמחקו תחת נכס roleids.

דוגמאות

מחיקת תפקידי משתמש מרובים

מחק שני תפקידי משתמש.

בַּקָשָׁה:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "role.delete",
      "פארמים": [
        "4",
        "5"
      ],
      "auth": "3a57200802b24cda67c4e4010b50c065",
      "מזהה": 1
    }

תְגוּבָה:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "תוצאה": {
        "roleids": [
          "4",
          "5"
        ]
      },
      "מזהה": 1
    }

מקור

CRole::delete()‎ בתוך ui/include/classes/api/services/CRole.php.