גרף.מחיקה

תיאור

object graph.delete(array graphIds)

שיטה זו מאפשרת למחוק גרפים.

שיטה זו זמינה רק ל-Admin ו-Super Admin סוגי משתמשים. ניתן לבטל הרשאות לקרוא לשיטה בתפקיד משתמש הגדרות. ראה משתמש תפקידים למידע נוסף.

פרמטרים

מזהי (מערך) של הגרפים למחיקה.

החזר ערכים

(אובייקט) מחזירה אובייקט המכיל את המזהים של הגרפים שנמחקו תחת המאפיין 'גרפידים'.

דוגמאות

מחיקת גרפים מרובים

מחק שני גרפים.

בַּקָשָׁה:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "graph.delete",
      "פארמים": [
        "652",
        "653"
      ],
      "auth": "3a57200802b24cda67c4e4010b50c065",
      "מזהה": 1
    }

תְגוּבָה:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "תוצאה": {
        "גרפים": [
          "652",
          "653"
        ]
      },
      "מזהה": 1
    }

מקור

CGraph::delete()‎ בתוך ui/include/classes/api/services/CGraph.php.