5 יחס בין אירועים

סקירה כללית

מתאם אירועים מאפשר לתאם אירועי בעיה לפתרון שלהם בצורה מאוד מדויקת וגמישה.

ניתן להגדיר מתאם אירוע:

  • ברמת טריגר - אחד ניתן להשתמש בטריגר כדי לקשר בעיות נפרדות לפתרון שלהן
  • גלובלית - בעיות עלולות להיות בקורלציה לפתרון שלהם מטריגר/סקר אחר שיטה באמצעות כללי מתאם גלובליים