תמונה.מחק

תיאור

object image.delete(array imageIds)

שיטה זו מאפשרת למחוק תמונות.

שיטה זו זמינה רק לסוג משתמש סופר אדמין. ניתן לבטל הרשאות להתקשר למתודה בהגדרות תפקידי המשתמש. לִרְאוֹת מִשׁתַמֵשׁ תפקידים למידע נוסף.

פרמטרים

מזהי (מערך) של התמונות למחיקה.

החזר ערכים

(אובייקט) מחזיר אובייקט המכיל את המזהים של התמונות שנמחקו תחת המאפיין imageids.

דוגמאות

מחק מספר תמונות

מחק שתי תמונות.

בַּקָשָׁה:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "image.delete",
      "פארמים": [
        "188",
        "192"
      ],
      "auth": "3a57200802b24cda67c4e4010b50c065",
      "מזהה": 1
    }

תְגוּבָה:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "תוצאה": {
        "imageids": [
          "188",
          "192"
        ]
      },
      "מזהה": 1
    }

מקור

CImage::delete()‎ בתוך ui/include/classes/api/services/CImage.php.