ממשק מארח.מחק

תיאור

object hostinterface.delete(array hostInterfaceIds)

שיטה זו מאפשרת למחוק ממשקי מארח.

שיטה זו זמינה רק ל-Admin ו-Super Admin סוגי משתמשים. ניתן לבטל הרשאות לקרוא לשיטה בתפקיד משתמש הגדרות. ראה משתמש תפקידים למידע נוסף.

פרמטרים

מזהי (מערך) של ממשקי המארח למחיקה.

החזר ערכים

(אובייקט) מחזירה אובייקט המכיל את המזהים של המארח שנמחק ממשקים תחת המאפיין 'interfaceids'.

דוגמאות

מחק ממשק מארח

מחק את ממשק המארח עם מזהה 30062.

בַּקָשָׁה:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "hostinterface.delete",
      "פארמים": [
        "30062"
      ],
      "auth": "3a57200802b24cda67c4e4010b50c065",
      "מזהה": 1
    }

תְגוּבָה:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "תוצאה": {
        "interfaceids": [
          "30062"
        ]
      },
      "מזהה": 1
    }

מידע נוסף

מקור

CHostInterface::delete()‎ בתוך ui/include/classes/api/services/CHostInterface.php.