משתמש.מחק

תיאור

object user.delete(משתמשי מערך)

שיטה זו מאפשרת למחוק משתמשים.

שיטה זו זמינה רק לסוג משתמש סופר אדמין. ניתן לבטל הרשאות להתקשר למתודה בהגדרות תפקידי המשתמש. לִרְאוֹת מִשׁתַמֵשׁ תפקידים למידע נוסף.

פרמטרים

'(מערך)' מזהי משתמשים שיש למחוק.

החזר ערכים

(אובייקט) מחזירה אובייקט המכיל את המזהים של המשתמשים שנמחקו תחת המאפיין 'משתמשים'.

דוגמאות

מחיקת מספר משתמשים

מחק שני משתמשים.

בַּקָשָׁה:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "user.delete",
      "פארמים": [
        "1",
        "5"
      ],
      "auth": "3a57200802b24cda67c4e4010b50c065",
      "מזהה": 1
    }

תְגוּבָה:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "תוצאה": {
        "משתמשים": [
          "1",
          "5"
        ]
      },
      "מזהה": 1
    }

מקור

CUser::delete()‎ בתוך ui/include/classes/api/services/CUser.php.