4 התקנה מחבילות

מהמאגר הרשמי של Zabbix

Zabbix SIA מספקת חבילות RPM ו-DEB רשמיות עבור:

קבצי חבילה עבור מאגרי yum/dnf, apt ו- zypper עבור מערכת הפעלה שונות הפצות זמינות ב repo.zabbix.com.

שימו לב, שלמרות שהפצות מסוימות של מערכת ההפעלה (בפרט, מבוססות דביאן הפצות) מספקים חבילות Zabbix משלהם, חבילות אלו אינן נתמך על ידי Zabbix. חבילות Zabbix המסופקות על ידי צדדים שלישיים יכולות לצאת מתאריך וייתכן שחסרים את התכונות האחרונות ותיקוני באגים. זה מומלץ להשתמש רק בחבילות רשמיות מ repo.zabbix.com. אם השתמשת בעבר חבילות Zabbix לא רשמיות, ראה הערות לגבי שדרוג חבילות Zabbix ממערכת הפעלה מאגרים.