מארח.מחק

תיאור

object host.delete(מארחי מערך)

שיטה זו מאפשרת למחוק מארחים.

שיטה זו זמינה רק ל-Admin ו-Super Admin סוגי משתמשים. ניתן לבטל הרשאות לקרוא לשיטה בתפקיד משתמש הגדרות. ראה משתמש תפקידים למידע נוסף.

פרמטרים

מזהי (מערך) של מארחים למחיקה.

החזר ערכים

(object) מחזירה אובייקט המכיל את המזהים של המארחים שנמחקו תחת הנכס hostids.

דוגמאות

מחיקת מארחים מרובים

מחק שני מארחים.

בַּקָשָׁה:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "host.delete",
      "פארמים": [
        "13",
        "32"
      ],
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "מזהה": 1
    }

תְגוּבָה:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "תוצאה": {
        "hostids": [
          "13",
          "32"
        ]
      },
      "מזהה": 1
    }

מקור

CHost::delete()‎ בתוך ui/include/classes/api/services/CHost.php.