4 אבות טיפוס מארח

Overview

In this section the host prototypes of a low-level discovery rule on the host are displayed. Host prototypes are the basis of real hosts that are created during low-level discovery.

Displayed data:

Column Description
Name Name of the host prototype, displayed as a blue link.
Clicking on the name opens the host prototype configuration form.
If the host prototype belongs to a linked template, the template name is displayed before the host name, as a gray link. Clicking on the template link will open the host prototype list on the linked template level.
Templates Templates of the host prototype are displayed.
Create enabled Create the host based on this prototype as:
Yes - enabled
No - disabled. You can switch between 'Yes' and 'No' by clicking on them.
Discover Discover the host based on this prototype:
Yes - discover
No - do not discover. You can switch between 'Yes' and 'No' by clicking on them.
Tags Tags of the host prototype are displayed.

To configure a new host prototype, click on the Create host prototype button at the top right corner.

אפשרויות עריכה המונית

לחצנים מתחת לרשימה מציעים כמה אפשרויות עריכה המונית:

  • Create Enabled - צור מארחים אלה בתור Enabled
  • צור מושבת - צור מארחים אלה בתור מושבתים
  • מחק - מחק את אבות הטיפוס המארח הללו

כדי להשתמש באפשרויות אלה, סמן את תיבות הסימון לפני התיבות המתאימות מארח אבות טיפוס, ולאחר מכן לחץ על הכפתור הדרוש.