דווח.מחק

תיאור

object report.delete(מערך reportids)

שיטה זו מאפשרת למחוק דוחות מתוזמנים.

שיטה זו זמינה רק ל-Admin ו-Super Admin סוג משתמש. ניתן לבטל הרשאות לקרוא לשיטה בתפקיד משתמש הגדרות. ראה משתמש תפקידים למידע נוסף.

פרמטרים

מזהי (מערך) של הדוחות המתוזמנים למחיקה.

החזר ערכים

(אובייקט) מחזירה אובייקט המכיל את המזהים של המתוזמנים שנמחקו דוחות תחת הנכס reportids.

דוגמאות

מחיקת דוחות מתוזמנים מרובים

מחק שני דוחות מתוזמנים.

בַּקָשָׁה:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "report.delete",
      "פארמים": [
        "1",
        "2"
      ],
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "מזהה": 1
    }

תְגוּבָה:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "תוצאה": {
        "דיווחים": [
          "1",
          "2"
        ]
      },
      "מזהה": 1
    }

מקור

CReport::delete()‎ בתוך ui/include/classes/api/services/CReport.php.