> עצם רישום אוטומטי

העצמים הבאים קשורים ישירות ל־API‏ autoregistration.

רישום אוטומטי

לאובייקט הרישום האוטומטי יש את המאפיינים הבאים.

Property Type תיאור
tls_accept integer סוג של חיבורים נכנסים מותרים לרישום אוטומטי.

ערכים אפשריים:
1 - אפשר חיבורים לא מאובטחים;
2 - אפשר TLS עם PSK.
3 - אפשר את שניהם לא מאובטח ו-TLS עם חיבורי PSK.
tls_psk_identity string (לכתיבה בלבד) מחרוזת זהות PSK.
אל תכניס מידע רגיש לזהות PSK, הוא מועבר לא מוצפן דרך הרשת כדי להודיע למקלט באיזה PSK להשתמש.
tls_psk string (כתיבה בלבד) מחרוזת ערכי PSK (מספר זוגי של תווים הקסדצימליים).