16 יצירת שמות מוני ביצועים מותאמים אישית VMware

סקירה כללית

נתיב מונה הביצועים של VMware כולל את פורמט קבוצה/מונה[אוסף] שבו:

 • קבוצה - קבוצת מונה הביצועים, למשל מעבד
 • counter - שם מונה הביצועים, למשל usagemhz
 • אוסף - סוג אוסף מונה הביצועים, למשל מְמוּצָע

אז הדוגמה לעיל תיתן את נתיב הנגד הבא: cpu/usagemhz[ממוצע]

תיאורי הקבוצות של מונה הביצועים, שמות המונה והאוסף ניתן למצוא סוגים ב-VMware תיעוד.

ניתן להשיג שמות פנימיים וליצור שמות מונה ביצועים מותאמים אישית באמצעות פריט סקריפט ב- Zabbix.

תצורה

 1. צור פריט סקריפט מושבת במארח VMware הראשי (שם קיים הפריט eventlog[]) עם הפרמטרים הבאים:

 • שם: מדדי VMware
 • סוג: סקריפט
 • מפתח: vmware.metrics
 • סוג מידע: טקסט
 • סקריפט: העתק והדבק את ה-script המופיע למטה
 • פסק זמן: 10
 • תקופת אחסון היסטוריה: אין לשמור היסטוריה
 • מופעל: לא מסומן

סקריפט

 נסה {
      Zabbix.log(4, 'vmware metrics script');
    
      תוצאה של var, resp,
      req = new HttpRequest();
      req.addHeader('Content-Type: application/xml');
      req.addHeader('SOAPAction: "urn:vim25/6.0"');
    
      login = '<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:urn="urn:vim25">\
      <soapenv:Header/>\
      <soapenv:Body>\
        <urn:Login>\
          <urn:_this type="SessionManager">SessionManager</urn:_this>\
          <urn:userName>{$VMWARE.USERNAME}</urn:userName>\
          <urn:password>{$VMWARE.PASSWORD}</urn:password>\
        </urn:Login>\
      </soapenv:Body>\
    </soapenv:Envelope>'
      resp = req.post("{$VMWARE.URL}", התחברות);
      if (req.getStatus() != 200) {
        throw 'קוד תגובה: '+req.getStatus();
      }
    
      query = '<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:urn="urn:vim25">\
    <soapenv:Header/>\
      <soapenv:Body>\
        <urn:RetrieveProperties>\
          <urn:_this type="PropertyCollector">propertyCollector</urn:_this>\
          <urn:specSet>\
            <urn:propSet>\
              <urn:type>PerformanceManager</urn:type>\
              <urn:pathSet>perfCounter</urn:pathSet>\
            </urn:propSet>\
            <urn:objectSet>\
              <urn:obj type="PerformanceManager">PerfMgr</urn:obj>\
            </urn:objectSet>\
          </urn:specSet>\
        </urn:RetrieveProperties>\
      </soapenv:Body>\
    </soapenv:Envelope>'
      resp = req.post("{$VMWARE.URL}", query);
      if (req.getStatus() != 200) {
        throw 'קוד תגובה: '+req.getStatus();
      }
      Zabbix.log(4, 'vmware metrics=' + resp);
      תוצאה = resp;
    
      logout = '<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:urn="urn:vim25">\
      <soapenv:Header/>\
      <soapenv:Body>\
        <urn:Logout>\
          <urn:_this type="SessionManager">SessionManager</urn:_this>\
        </urn:Logout>\
      </soapenv:Body>\
    </soapenv:Envelope>'
    
      resp = req.post("{$VMWARE.URL}",logout);
      if (req.getStatus() != 200) {
        throw 'קוד תגובה: '+req.getStatus();
      }
    
    } תפוס (שגיאה) {
      Zabbix.log(4, קריאת vmware נכשלה: '+שגיאה);
      תוצאה = {};
    }
    
    החזרת תוצאה;

לאחר הגדרת הפריט, לחץ על כפתור בדיקה ולאחר מכן לחץ על קבל ערך.

העתק את ה-XML שהתקבל לכל מעצב XML ומצא את המדד הרצוי.

דוגמה ל-XML עבור מדד אחד:

 <PerfCounterInfo xsi:type="PerfCounterInfo">
      <key>6</key>
      <nameInfo>
        <label>שימוש ב-MHz</label>
        <summary>שימוש במעבד במגה הרץ במהלך המרווח</summary>
        <key>usagemhz</key>
      </nameInfo>
      <groupInfo>
        <label>מעבד</label>
        <summary>CPU</summary>
        <key>מעבד</key>
      </groupInfo>
      <unitInfo>
        <label>MHz</label>
        <summary>Megahertz</summary>
        <key>megaHertz</key>
      </unitInfo>
      <rollupType>ממוצע</rollupType>
      <statsType>שיעור</statsType>
      <level>1</level>
      <perDeviceLevel>3</perDeviceLevel>
    </PerfCounterInfo>

השתמש ב-XPath כדי לחלץ את נתיב המונה מ-XML שהתקבל. עבור הדוגמה שלמעלה, ה-XPath יהיה:

field xPath ערך
קבוצה //groupInfo[../key=6]/key מעבד
counter //nameInfo[../key=6]/key usagemhz
rollup //rollupType[../key=6] ממוצע

נתיב מונה הביצועים המתקבל במקרה זה הוא: cpu/usagemhz[average]