שירות.מחק

תיאור

object service.delete(array serviceIds)

שיטה זו מאפשרת למחוק שירותים.

שיטה זו זמינה למשתמשים מכל סוג. הרשאות כדי לקרוא את השיטה ניתן לבטל בהגדרות תפקיד המשתמש. ראה משתמש תפקידים למידע נוסף.

פרמטרים

מזהי (מערך) של השירותים שיש למחוק.

החזר ערכים

(אובייקט) מחזירה אובייקט המכיל את המזהים של השירותים שנמחקו מתחת לנכס serviceids.

דוגמאות

מחיקת שירותים מרובים

מחק שני שירותים.

בַּקָשָׁה:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "service.delete",
      "פארמים": [
        "4",
        "5"
      ],
      "auth": "3a57200802b24cda67c4e4010b50c065",
      "מזהה": 1
    }

תְגוּבָה:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "תוצאה": {
        "serviceids": [
          "4",
          "5"
        ]
      },
      "מזהה": 1
    }

מקור

CService::delete()‎ בתוך ui/include/classes/api/services/CService.php.