script.delete

תיאור

object script.delete(array scriptIds)

שיטה זו מאפשרת למחוק סקריפטים.

שיטה זו זמינה רק לסוג משתמש סופר אדמין. ניתן לבטל הרשאות להתקשר למתודה בהגדרות תפקידי המשתמש. לִרְאוֹת מִשׁתַמֵשׁ תפקידים למידע נוסף.

פרמטרים

מזהי (מערך) של הסקריפטים למחיקה.

החזר ערכים

(אובייקט) מחזירה אובייקט המכיל את המזהים של הסקריפטים שנמחקו תחת המאפיין scriptids.

דוגמאות

מחק מספר סקריפטים

מחק שני סקריפטים.

בַּקָשָׁה:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "script.delete",
      "פארמים": [
        "3",
        "4"
      ],
      "auth": "3a57200802b24cda67c4e4010b50c065",
      "מזהה": 1
    }

תְגוּבָה:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "תוצאה": {
        "scriptids": [
          "3",
          "4"
        ]
      },
      "מזהה": 1
    }

מקור

CScript::delete()‎ בתוך ui/include/classes/api/services/CScript.php.