2 מארחים

סקירה כללית

בקטע מלאי → מארחים מלאי נתונים של מארחים מוצגים.

אתה יכול לסנן את המארחים לפי קבוצות מארחות ולפי כל שדה מלאי הצג רק את המארחים שבהם אתה מעוניין.

כדי להציג את כל מלאי המארח, בחר לא קבוצת מארח במסנן, נקה את שדה ההשוואה במסנן ולחץ על "סינון".

בעוד שרק חלק משדות המלאי המרכזיים מוצגים בטבלה, אתה יכול הצג גם את כל מידע המלאי הזמין עבור אותו מארח. לעשות את זה, לחץ על שם המארח בעמודה הראשונה.

פרטי מלאי

הכרטיסייה סקירה כללית מכילה מידע כללי על המארח יחד עם קישורים לתסריטים מוגדרים מראש, נתוני ניטור עדכניים ומארח אפשרויות תצורה:

הכרטיסייה פרטים מכילה את כל פרטי המלאי הזמינים עבור מנחה:

שלמות נתוני המלאי תלויה בכמות המלאי המידע נשמר אצל המארח. אם אין מידע נשמר, הכרטיסייה פרטים מושבתת.