iconmap.delete

תיאור

object iconmap.delete(array iconMapIds)

שיטה זו מאפשרת למחוק מפות אייקונים.

שיטה זו זמינה רק לסוג משתמש סופר אדמין. ניתן לבטל הרשאות להתקשר למתודה בהגדרות תפקידי המשתמש. לִרְאוֹת מִשׁתַמֵשׁ תפקידים למידע נוסף.

פרמטרים

מזהי (מערך) של הסמל ממפות למחיקה.

החזר ערכים

(אובייקט) מחזיר אובייקט המכיל את המזהים של מפות הסמלים שנמחקו תחת המאפיין iconmapids.

דוגמאות

מחק מפות אייקונים מרובות

מחק שתי מפות אייקונים.

בַּקָשָׁה:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "iconmap.delete",
      "פארמים": [
        "2",
        "5"
      ],
      "auth": "3a57200802b24cda67c4e4010b50c065",
      "מזהה": 1
    }

תְגוּבָה:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "תוצאה": {
        "iconmapids": [
          "2",
          "5"
        ]
      },
      "מזהה": 1
    }

מקור

CIconMap::delete()‎ בתוך ui/include/classes/api/services/CIconMap.php.