autoregistration.update

Descripció

object autoregistration.update(object autoregistration)

Aquest mètode permet actualitzar la configuració d'autoregistre.

Aquest mètode és disponible només per als usuaris de tipus Super admin. Els permisos per cridar al mètode es poden revocar a la configuració de rols d'usuaris. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object) Propietats d'autoregistre que s'actualitzaran.

Valors de retorn

(boolean) Retorna cert (booleà) com a resposta d'una actualització correcta.

Exemples

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "autoregistration.update",
      "params": {
        "tls_accept": "3",
        "tls_psk_identity": "PSK 001",
        "tls_psk": "11111595725ac58dd977beef14b97461a7c1045b9a1c923453302c5473193478"
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": true,
      "id": 1
    }

Font

CAutoregistration::update() in ui/include/classes/api/services/CAutoregistration.php.