report.delete

Descripció

object report.delete(array reportids)

Aquest mètode permet esborrar informes programats.

Tenim aquest mètode disponible només per als usuaris Admin i Super admin. Els permisos per cridar el mètode es poden revocar a la configuració dels rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(array) IDs des informes programats que s'esborraran.

Valors de retorn

(object) Retorna un objecte contingut als IDs dels informes programats esborrats sota la propietat reportids.

Exemples

Esborrar diversos informes planificats

Esborrar dos informes planificats.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "report.delete",
      "params": [
        "1",
        "2"
      ],
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "reportids": [
          "1",
          "2"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Font

CReport::delete() in ui/include/classes/api/services/CReport.php.