template.massadd

Beschrijving

object template.massadd(object parameters)

Deze methode maakt het mogelijk om tegelijkertijd meerdere gerelateerde objecten toe te voegen aan de opgegeven sjablonen.

Deze methode is alleen beschikbaar voor gebruikers van de typen Admin en Super admin. Toestemming om de methode op te roepen kan worden ingetrokken in de instellingen van gebruikersrollen. Zie Gebruikersrollen voor meer informatie.

Parameters

(object) Parameters bevattend de IDs van de sjablonen die bijgewerkt moeten worden en de objecten die aan de sjablonen toegevoegd moeten worden.

De methode accepteert de volgende parameters.

Parameter Type Omschrijving
templates object/array Sjablonen die bijgewerkt moeten worden.

De sjablonen moeten de eigenschap templateid gedefinieerd hebben.

Parameter gedrag:
- vereist
groups object/array Sjabloon groepen waaraan de opgegeven sjablonen toegevoegd moeten worden.

De sjabloon groepen moeten de eigenschap groupid gedefinieerd hebben.
macros object/array Gebruikersmacro's die aangemaakt moeten worden voor de opgegeven sjablonen.
templates_link object/array Sjablonen die gekoppeld moeten worden aan de opgegeven sjablonen.

De sjablonen moeten de eigenschap templateid gedefinieerd hebben.

Retourwaarden

(object) Retourneert een object dat de ID's van de bijgewerkte sjablonen bevat onder de eigenschap templateids.

Voorbeelden

Een groep koppelen aan sjablonen

Voeg sjabloon groep "2" toe aan twee sjablonen.

Aanvraag:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "template.massadd",
      "params": {
        "templates": [
          {
            "templateid": "10085"
          },
          {
            "templateid": "10086"
          }
        ],
        "groups": [
          {
            "groupid": "2"
          }
        ]
      },
      "id": 1
    }

Reactie:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "templateids": [
          "10085",
          "10086"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Koppel twee sjablonen aan een sjabloon

Koppel sjablonen "10106" en "10104" aan sjabloon "10073".

Aanvraag:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "template.massadd",
      "params": {
        "templates": [
          {
            "templateid": "10073"
          }
        ],
        "templates_link": [
          {
            "templateid": "10106"
          },
          {
            "templateid": "10104"
          }
        ]
      },
      "id": 1
    }

Reactie:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "templateids": [
          "10073"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Zie ook

Bron

CTemplate::massAdd() in ui/include/classes/api/services/CTemplate.php.