Table of Contents

> Objecte token

Els següents objectes són relacionats amb l'API token.

Token

L'objecte té les propietats següents.

Propietat Tipus Descripció
tokenid string Identificador de token.

Comportament de la propietat:
- només lectura
- obligatori per operacions d'actualització
name string Nom del token.

Comportament de la propietat:
- obligatori per operacions de creació
description text Descripció del token.
userid string Usuari a qui s'ha assignat el token.

Per defecte: usuari actual.

Comportament de la propietat:
- constant
lastaccess timestamp Data i hora més recents en què s'ha autenticat el token.

"0" si el token no s'ha autenticat mai.

Comportament de la propietat:
- només lectura
status integer Estat del token.

Valors possibles:
0 - (per defecte) token activat;
1 - token desactivat.
expires_at timestamp Data i hora de caducitat del token.

Zero per als tokens que no caduquen mai.
created_at timestamp Data i hora en què es va crear el token.

Comportament de la propietat:
- només lectura
creator_userid string L'usuari que ha creat el token.

Comportament de la propietat:
- només lectura

Tingueu en compte que per a alguns mètodes (actualitzar, esborrar) la combinació de paràmetres obligatoris/opcionals és diferent.