user.delete

Descripció

object user.delete(array users)

Aquest mètode permet esborrar usuaris.

Tenim aquest mètode disponible només per a l'usuari Super admin. Els permisos per cridar el mètode es poden revocar a la configuració dels rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(array) IDs dels usuaris que s'esborraran.

Valors de retorn

(object) Torna un objecte que contingui els IDs dels usuaris esborrats sota la propietat userids.

Exemples

Esborrar diversos usuaris

Esborra dos usuaris.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "user.delete",
      "params": [
        "1",
        "5"
      ],
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "userids": [
          "1",
          "5"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Font

CUser::delete() in ui/include/classes/api/services/CUser.php.