8 MySQL plugin

Vista general

Aquesta secció llista els paràmetres admesos a l'arxiu de configuració del plugin MySQL Zabbix agent 2 (mysql.conf). Veieu que:

  • Els valors per defecte reflecteixen els valors per defecte dels processos, i no pas els valors dels arxius de configuració lliurats;
  • Zabbix suporta els fitxers de configuració codificats en UTF-8, sense BOM;
  • Els comentaris que comencen amb "#" només són admesos a principi de línia.

Paràmetres

Paràmetre Obligatori Rang Predeterminat Descripció
Plugins.Mysql.CallTimeout no 1-30 temps d'espera global La quantitat màxima de temps en segons per esperar que es faci una petició.
Plugins.Mysql.CustomQueriesPath no buit Camí complet al directori utilitzat per emmagatzemar consultes personalitzades.
Admès des de la versió 6.4.6.
Plugins.Mysql.Default.Password no Contrasenya per defecte per connectar-se a MySQL; s'utilitza si no s'especifica cap valor en una clau d'element o sessió amb nom.
Admet des de la versió 6.4.3
Plugins.Mysql.Default.TLSCAFile no
(sí, si Plugins.Mysql.Default.TLSConnect s'estableix en un dels següents: verify_ca, verify_full)
Camí complet d'un fitxer que conté els certificats de CA(s) de nivell superior per a la verificació de certificats d'iguals per a comunicacions xifrades entre l'agent Zabbix 2 i les bases de dades monitorades; s'utilitza si no s'especifica cap valor en una sessió amb nom.
Admet des de la versió 6.4.3
Plugins.Mysql.Default.TLSCertFile no
(sí, si Plugins.Mysql.Default.TLSConnect s'estableix en un dels següents: verify_ca, verify_full)
Camí complet d'un fitxer que conté el certificat de l'agent o la cadena de certificats per a comunicacions xifrades entre l'agent Zabbix 2 i les bases de dades supervisades; s'utilitza si no s'especifica cap valor en una sessió amb nom.
Admet des de la versió 6.4.3
Plugins.Mysql.Default.TLSConnect no Tipus de xifratge per a les comunicacions entre l'agent Zabbix 2 i les bases de dades supervisades; s'utilitza si no s'especifica cap valor en una sessió amb nom.

Valors admesos:
obligatori - requereix connexió TLS;
verify_ca - verificar els certificats;
verify_full - verificar els certificats i l'adreça IP.
Admet des de la versió 6.4.3
Plugins.Mysql.Default.TLSKeyFile no
(sí, si Plugins.Mysql.Default.TLSConnect s'estableix a verify_ca o verify_full)
Camí complet d'un fitxer que conté la clau privada de la base de dades per a les comunicacions xifrades entre l'agent Zabbix 2 i les bases de dades supervisades; s'utilitza si no s'especifica cap valor en una sessió amb nom.
Admet des de la versió 6.4.3
Plugins.Mysql.Default.Uri no tcp://localhost:3306 URI per defecte per connectar-se a MySQL; s'utilitza si no s'especifica cap valor en una clau d'element o sessió amb nom.

No s'han d'incloure credencials incrustades (s'ignoraran).
Ha de coincidir amb el format URI.
Esquemes admesos: tcp, unix; es pot ometre un esquema.
Es pot ometre un port (per defecte=3306).
Exemples: tcp://localhost:3306
localhost
unix:/var/run /mysql.sock
Admet des de la versió 6.4.3
Plugins.Mysql.Default.User no Nom d'usuari per defecte per connectar-se a MySQL; s'empra si no s'especifica cap valor en una clau d'element o sessió amb nom.
Admet des de la versió 6.4.3
Plugins.Mysql.KeepAlive no 60-900 300 El temps màxim d'espera (en segons) abans que es tanquin les connexions de connectors no utilitzats.
Plugins.Mysql.Sessions.<SessionName>.Contrasenya no Contrasenya de sessió anomenada.
<SessionName> - defineix el nom d'una sessió per utilitzar-la a les claus d'elements.
Plugins.Mysql.Sessions.<SessionName>.TLSCAFile no
(sí, si Plugins.Mysql.Sessions.<SessionName>.TLSConnect està establert en un dels següents: verifica_ca, verifica_complet)
Camí d'accés complet d'un fitxer que conté els certificats de CA(s) de nivell superior per a la verificació del certificat d'iguals, utilitzat per a comunicacions xifrades entre l'agent Zabbix 2 i les bases de dades monitorades.
<Nom de sessió> - defineix el nom d'una sessió per a utilitzant en claus d'element.
Plugins.Mysql.Sessions.<SessionName>.TLSCertFile sí, si Plugins.Mysql.Sessions.<SessionName>.TLSKeyFile és definit

Aband de la versió 6.4.8 sempre era obligatori si Plugins.Mysql.Sessions.<SessionName>.TLSConnect era establert a verify_ca o verify_full
Camí complet d'un fitxer que conté el certificat de l'agent o la cadena de certificats, utilitzat per a comunicacions xifrades entre l'agent Zabbix 2 i les bases de dades supervisades.
<NomSessió> - defineix el nom d'una sessió per utilitzar-la a les claus d'elements.
Plugins.Mysql.Sessions.<SessionName>.TLSConnect no Tipus de xifratge per a les comunicacions entre l'agent Zabbix 2 i les bases de dades supervisades.
<NomSessió> - defineix el nom d'una sessió per utilitzar-la a les claus d'element.

Valors admesos:
obligatori - requereix una connexió TLS;
verify_ca - verificar els certificats;
verify_full - verificar els certificats i l'adreça IP.
Plugins.Mysql.Sessions.<SessionName>.TLSKeyFile sí, si Plugins.Mysql.Sessions.<SessionName>.TLSCertFile és establert

Abans de la versió 6.4.8 sempre era obligatori Plugins.Mysql.Sessions.<SessionName>.TLSConnect si era establert a verify_ca o verify_full
Camí complet d'un fitxer que conté la clau privada de la base de dades que s'utilitza per a les comunicacions xifrades entre l'agent Zabbix 2 i les bases de dades supervisades.
<SessionName> - defineix el nom d'una sessió per utilitzar-la en claus d'elements.
Plugins.Mysql.Sessions.<SessionName>.Uri no Cadena de connexió d'una sessió anomenada.
<SessionName> - defineix el nom d'una sessió per utilitzar-la a les claus d'element.

No hauria d'incloure credencials incrustades (s'ignoraran).<br >Ha de coincidir amb el format URI.
Esquemes admesos: tcp, unix; es pot ometre un esquema.
Es pot ometre un port (per defecte=3306).
Exemples: tcp://localhost:3306
localhost
unix:/var/run /mysql.sock
Plugins.Mysql.Sessions.<SessionName>.Usuari no Nom d'usuari de la sessió.
<Nom de la sessió> - defineix el nom d'una sessió per utilitzar-la a les claus d'elements.
Plugins.Mysql.Timeout no 1-30 temps d'espera global Temps d'espera d'execució de la sol·licitud (quant de temps cal esperar que es completi una sol·licitud abans d'apagar-la).

Veieu també: