9 Plugin d'Oracle

Vista general

Aquesta secció llista els paràmetres suportats dins l'arxiu de configuració del plugin d'Oracle Zabbix agent 2 (oracle.conf). Mireu que:

  • Els valors per defecte reflecteixen els valor dels processos per defecte, no pas els valors dels arxius de configuració lliurats;
  • Zabbix admet els arxius de configuració només codificats en UTF-8 sense BOM;
  • Els comentaris, començats amb "#", només s'admeten a principi de línia.

Paràmetres

Paràmetre Obligatori Interval Predeterminat Descripció
Plugins.Oracle.CallTimeout no 1-30 timeout global Temps d'espera màxim en segons per completar una petició.
Plugins.Oracle.ConnectTimeout no 1-30 timeout global Temps màxim d'espera en segons perquè s'estableixi una connexió.
Plugins.Oracle.CustomQueriesPath no Camí complet d'un directori que conté fitxers .sql amb consultes personalitzades.
Desactivat per defecte.
Exemple: /etc/zabbix/oracle/sql
Complements.Oracle.Default.Password no Mot de pas per defecte per connectar-se a Oracle; s'empra si no s'especifica cap valor en una clau d'element o sessió amb nom.
Admès des de la versió 6.4.3
Plugins.Oracle.Default.Service no Nom de servei predeterminat per connectar-se a Oracle (SID no és compatible); s'empra si no s'especifica cap valor en una clau d'element o sessió amb nom.
Admès des de la versió 6.4.3
Plugins.Oracle.Default.Uri no tcp://localhost:1521 URI per defecte per connectar-se a Oracle; s'empra si no s'especifica cap valor en una clau d'element o sessió amb nom.

No s'han d'incloure credencials incrustades (s'ignoraran).
Ha de coincidir amb el format URI.
Només és l'esquema tcp recolzat; es pot ometre un esquema.
Es pot ometre un port (per defecte=1521).
Exemples: tcp://127.0.0.1:1521
localhost
Admès des de la versió 6.4.3
Plugins.Oracle.Usuari predeterminat no Nom d'usuari per defecte per connectar-se a Oracle; s'empra si no s'especifica cap valor en una clau d'element o sessió amb nom.
Admès des de la versió 6.4.3
Plugins.Oracle.KeepAlive no 60-900 300 Nombre màxim de segons per esperar abans de tancar les connexions de connectors no emprades.
Plugins.Oracle.Sessions.<SessionName>.Password no Mot de pas de sessió anomenada.
<SessionName> - estableix el nom d'una sessió que s'emprarà a les claus d'element.
Plugins.Oracle.Sessions.<SessionName>.Service no Nom del servei de sessió anomenat que s'ha d'emprar per iniciar la sessió (SID no és compatible).
Support per a: Oracle.<br ><PluginName> - nom del connector.
<SessionName> - defineix el nom d'una sessió que s'emprarà a l'element keys.
Plugins.Oracle.Sessions.<SessionName>.Uri no tcp://localhost:1521 Cadena de connexió de sessió anomenada per a Oracle.
<SessionName> - estableix el nom d'una sessió per emprar-la a les claus d'element.

No s'han d'incloure credencials incrustades (s'ignoraran).
Ha de coincidir amb el format URI.
Només s'admet l'esquema tcp; es pot ometre un esquema (des de la versió 5.2.3).
Es pot ometre un port (per defecte=1521).
Exemples: tcp://127.0.0.1:1521
localhost
Plugins.Oracle.Sessions.<SessionName>.User no Nom d'usuari de la sessió.
<SessionName>: defineix el nom d'una sessió que s'emprarà a les claus d'element.

Veieu també: