This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.
Table of Contents

#5 Gebeurteniscorrelatie

Overzicht

Gebeurteniscorrelatie maakt het mogelijk om probleemgebeurtenissen te correleren met hun oplossing op een zeer nauwkeurige en flexibele manier.

Gebeurteniscorrelatie kan worden gedefinieerd:

  • op triggerniveau - een trigger kan worden gebruikt om afzonderlijke problemen te relateren aan hun oplossing
  • globaal - problemen kunnen gecorreleerd zijn aan hun oplossing vanuit een andere trigger/peiling methode met behulp van globale correlatieregels