Table of Contents

11 Macros

Vista general

Zabbix admet una sèrie de macros integrades que es poden emprar en diverses situacions. Aquestes macros són variables, identificades per una sintaxi específica:

 {MACRO}

Les macros es resolen a un valor específic segons el context.

L'ús eficient de les macros estalvia temps i fa que la configuració de Zabbix sigui més transparent.

En un dels usos típics, es pot emprar una macro en una plantilla. Per tant, un trigger d'una plantilla podria anomenar-se "La càrrega de la CPU és massa alta a {HOST.NAME}". Quan s'aplica la plantilla a l'equip, com ara el servidor Zabbix, el nom es resoldrà com a "La càrrega de la CPU és massa alta al servidor Zabbix" quan es mostri el trigger a la secció Monitoratge.

Les macros es poden emprar a la configuració clau de l'element. Una macro només es pot emprar per a una part del paràmetre, per exemple item.key[server_{HOST.HOST}_local]. No cal incloure el paràmetre entre cometes dobles perquè Zabbix s'encarregarà de tots els símbols especials ambigus, si són presents a la macro resolta.

Hi ha altres tipus de macros a Zabbix.

Zabbix admet les macros següents: