Table of Contents

9 Administració

Vista general

El menú Administració és pensat per a funcions administratives de Zabbix. Aquest menú es reserva només per a usuaris del tipus SuperAdmin.