4 Prototips d'equips

Vista general

En aquesta secció es mostren els prototips d'equip d'una regla de descoberta de baix nivell a l'equip. Els prototips d'equips són la base dels [equips] (/manual/web_interface/frontend_sections/data_collection/hosts) reals que es creen durant la descoberta de baix nivell.

Dades mostrades:

Columna Descripció
Nom Nom del prototip de l'equip, que es mostra com un enllaç blau.
Si feu clic al nom, s'obre el formulari de configuració del prototip de l'equip.
Si el prototip de l'equip pertany a una plantilla enllaçada, el nom de la plantilla es mostra abans el nom de l'equip, com a enllaç gris. Si feu clic a l'enllaç de la plantilla, s'obrirà la llista de prototips de l'equip al nivell de la plantilla enllaçada.
Plantilles Es mostren les plantilles del prototip d'equip.
Crear activat Crea l'equip basat en aquest prototip com:
- activat
No - desactivat. Podeu canviar entre "Sí" i "No" fent clic sobre ells.
Descobrir Descobreix l'equip basat en aquest prototip:
- descobreix
No - no descobreix. Podeu canviar entre "Sí" i "No" fent clic sobre ells.
Etiquetes Es mostren les etiquetes del prototip de l'equip.

Per configurar un nou prototip d'equip, feu clic al botó Crear un prototip d'equip a l'extrem superior dret.

Opcions d'edició massiva

Els botons de sota de la llista proporcionen opcions d'edició massiva:

  • Crear activat - crea aquests equips com a Activat
  • Crear desactivat - crea aquests equips com a Desactivat
  • Esborrar - esborra aquest prototip d'equips

Per emprar aquestes opcions, marqueu les caselles davant dels prototips d'equips respectius i feu clic al botó requerit.