2 Equips

Vista general

A la secció Inventari → Equips, es mostren les dades d'inventari dels equips.

Podeu filtrar els equips per grups d'equips i qualsevol camp d'inventari per veure només els equips que us interessen.

Per veure tots els inventaris d'equips, no trieu cap grup d'equips al filtre, esborreu el camp de comparació del filtre i premeu "Filtre".

Tot i que a la taula només es mostren determinats camps d'inventari clau, també podeu veure tota la informació d'inventari disponible per a aquest equip. Per fer-ho, feu clic al nom d'equip a la primera columna.

Detalls de l'inventari

La pestanya Visió general conté informació general sobre l'equip, així com enllaços a scripts predefinits, dades de monitoratge més recents i opcions de configuració de l'equip:

La pestanya Detalls conté tots els detalls d'inventari disponibles per a l'equip:

La integritat de les dades d'inventari depèn de la quantitat d'informació d'inventari que es mantingui sobre l'equip. Si no es conserva cap informació, la pestanya Detalls és desactivada.