Table of Contents

7 Notificacions

Vista general

A la secció Informes → Notificacions, es veu un informe sobre el nombre de notificacions enviades a cada usuari.

Als menús desplegables situats a l'extrem superior dret, podeu triar el tipus de suport (o tots), el període (dades de cada dia/setmana/mes/any) i l'any de les notificacions enviades.

Cada columna conté els totals d'un usuari del sistema.