hostinterface.delete

Descripció

object hostinterface.delete(array hostInterfaceIds)

Aquest mètode permet esborrar interfícies d'equips.

Tenim aquest mètode disponible només per als usuaris Admin i Super admin. Els permisos per cridar el mètode es poden revocar a la configuració dels rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(array) IDs de les interfícies d'equips que s'esborraran.

Valors de retorn

(object) Torna un objecte que contingui els IDs de les interfícies d'equips esborrades sota la propietat interfaceids.

Exemples

Esborrar la interfície d'un equip

Esborra la interfície amb ID 30062 d'un equip.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "hostinterface.delete",
      "params": [
        "30062"
      ],
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "interfaceids": [
          "30062"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Veieu també

Font

CHostInterface::delete() in ui/include/classes/api/services/CHostInterface.php.