hostinterface.delete

Beschrijving

object hostinterface.delete(array hostInterfaceIds)

Met deze methode kunt u hostinterfaces verwijderen.

Deze methode is alleen beschikbaar voor gebruikers van het type Admin en Super admin. Toestemming om de methode te gebruiken kan worden ingetrokken in de gebruikersrolinstellingen. Zie Gebruikersrollen voor meer informatie.

Parameters

(array) ID's van de hostinterfaces om te verwijderen.

Retourwaarden

(object) Retourneert een object dat de ID's van de verwijderde host bevat interfaces onder de eigenschap interfaceids.

Voorbeelden

Hostinterface verwijderen

Verwijder de hostinterface met ID 30062.

Request:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "hostinterface.delete",
      "params": [
        "30062"
      ],
      "id": 1
    }

Response:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "interfaceids": [
          "30062"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Zie ook

Bron

CHostInterface::delete() in ui/include/classes/api/services/CHostInterface.php.