script.delete

Beschrijving

object script.delete(array scriptIds)

Met deze methode kunnen scripts worden verwijderd.

Deze methode is alleen beschikbaar voor het gebruikerstype Superbeheerder. Machtigingen om de methode aan te roepen kunnen worden ingetrokken in de instellingen van de gebruikersrol. Zien Gebruiker rollen voor meer informatie.

Parameters

(array) ID's van de te verwijderen scripts.

Retourwaarden

(object) Retourneert een object dat de ID's van de verwijderde scripts bevat onder de eigenschap 'scriptids'.

Voorbeelden

Verwijderen van meerdere scripts

Verwijder twee scripts.

Request:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "script.delete",
      "params": [
        "3",
        "4"
      ],
      "id": 1
    }

Reactie:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "scriptids": [
          "3",
          "4"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Bron

CScript::delete() in ui/include/classes/api/services/CScript.php.