script.delete

Descripció

object script.delete(array scriptIds)

Aquest mètode permet esborrar scripts.

Tenim aquest mètode disponible només per a l'usuari Super admin. Els permisos per cridar el mètode es poden revocar a la configuració dels rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(array) IDs des scripts que s'esborraran.

Valors de retorn

(object) Torna un objecte que contingui els IDs dels scripts esborrats sota la propietat scriptids.

Exemples

Esborrar diversos scripts

Esborra dos scripts.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "script.delete",
      "params": [
        "3",
        "4"
      ],
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "scriptids": [
          "3",
          "4"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Font

CScript::delete() in ui/include/classes/api/services/CScript.php.