6 Actualització massiva

Vista general

Amb l'edició massiva, podeu editar determinats atributs per a diversos triggers alhora, estalviant-vos d'haver d'obrir cada trigger per editar-lo.

Emprar l'actualització massiva

Per actualitzar de manera massiva determinats triggers, feu el següent:

  • Marqueu les caselles dels triggers que voleu actualitzar a la llista
  • Feu clic a Actualització massiva a sota de la llista
  • Aneu a la pestanya amb els atributs necessaris (Trigger, Etiquetes o Dependències)
  • Marqueu les caselles de qualsevol atribut a actualitzar

Les opcions següents són disponibles en triar el botó corresponent per actualitzar les etiquetes:

  • Afegir - permet afegir noves etiquetes per a triggers;
  • Reemplaçar: esborrarà totes les etiquetes existents del trigger i les substituirà per les especificades a continuació;
  • Esborrar: esborrarà les etiquetes especificades dels triggers.

Tingueu en compte que les etiquetes amb el mateix nom però amb valors diferents no es consideren "duplicades" i es poden afegir al mateix trigger.

  • Reemplaçar les dependències *: esborrarà totes les dependències existents del trigger i les substituirà per les especificades.

Feu clic a Actualitzar per aplicar els canvis.