#6 Massa-update

Overzicht

Met massa-update kunt u tegelijkertijd een bepaald attribuut voor een aantal triggers wijzigen, waardoor u niet elk individueel trigger hoeft te openen om te bewerken.

Gebruik van massa-update

Om enkele triggers massaal bij te werken, doe het volgende:

  • Markeer de selectievakjes van de triggers die je wilt bijwerken in de lijst.
  • Klik op Massa-update onderaan de lijst.
  • Navigeer naar het tabblad met de vereiste attributen (Trigger, Tags of Afhankelijkheden).
  • Markeer de selectievakjes van elk attribuut dat je wilt bijwerken.

De volgende opties zijn beschikbaar bij het selecteren van de respectieve knop voor het bijwerken van tags:

  • Toevoegen - hiermee kun je nieuwe tags aan de triggers toevoegen.
  • Vervangen - hiermee worden eventuele bestaande tags van de trigger verwijderd en vervangen door de hieronder gespecificeerde tag(s).
  • Verwijderen - hiermee worden opgegeven tags van triggers verwijderd.

Merk op dat tags met dezelfde naam maar verschillende waarden niet als 'duplicaten' worden beschouwd en aan dezelfde trigger kunnen worden toegevoegd.

Vervang afhankelijkheden - hiermee worden eventuele bestaande afhankelijkheden van de trigger verwijderd en vervangen door de hier gespecificeerde afhankelijkheid(en).

Klik op Bijwerken om de wijzigingen toe te passen.