You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

3 Gegevensoverzicht

Deze widget is verouderd en wordt verwijderd in de aankomende grote release.

Overzicht

In de widget voor data-overzicht kunt u de meest recente gegevens weergeven voor een groep hosts.

De kleur van problematische items is gebaseerd op de kleur van de problematische ernst, die kan worden aangepast in het scherm probleem bijwerken.

Standaard worden alleen waarden weergegeven die zich binnen de laatste 24 uur bevinden. Deze limiet is ingevoerd met als doel de laadtijden bij het openen van grote pagina's met de meest recente gegevens te verbeteren. Deze limiet kan worden geconfigureerd in BeheerAlgemeenGUI, met behulp van de optie Maximale weergaveperiode voor geschiedenis.

Als u op een stuk gegevens klikt, biedt dit links naar enkele vooraf gedefinieerde grafieken of de meest recente waarden.

Merk op dat standaard 50 records worden weergegeven (configureerbaar in BeheerAlgemeenGUI, met behulp van de optie Maximaal aantal kolommen en rijen in overzichtstabellen). Als er meer records zijn dan geconfigureerd om weer te geven, wordt onderaan de tabel een bericht weergegeven waarin wordt gevraagd om meer specifieke filtercriteria op te geven. Er is geen paginering. Houd er rekening mee dat deze limiet eerst wordt toegepast, voordat verdere filtering van gegevens wordt toegepast, bijvoorbeeld op basis van tags.

Configuratie

Om te configureren, selecteert u Data-overzicht als het type:

Naast de parameters die gemeenschappelijk zijn voor alle widgets, kunt u de volgende specifieke opties instellen:

Hostgroepen Selecteer hostgroepen. Dit veld wordt automatisch aangevuld, dus als u de naam van een groep begint te typen, wordt een vervolgkeuzelijst weergegeven met overeenkomende groepen. Scroll naar beneden om te selecteren. Klik op 'x' om de geselecteerde te verwijderen.
Hosts Selecteer hosts. Dit veld wordt automatisch aangevuld, dus als u de naam van een host begint te typen, wordt een vervolgkeuzelijst weergegeven met overeenkomende hosts. Scroll naar beneden om te selecteren. Klik op 'x' om de geselecteerde te verwijderen.
Tags Specificeer tags om het aantal weergegeven itemgegevens in de widget te beperken. Het is mogelijk om specifieke tags en tagwaarden op te nemen en uit te sluiten. Er kunnen meerdere voorwaarden worden ingesteld. De tag-naamovereenkomst is altijd hoofdlettergevoelig.
Er zijn verschillende operators beschikbaar voor elke voorwaarde:
Bestaat - neem de opgegeven tagnaam op
Gelijk - neem de opgegeven tagnaam en -waarden op (hoofdlettergevoelig)
Bevat - neem de opgegeven tagnaam op waar de tagnaamwaarden de ingevoerde tekenreeks bevatten (substring-overeenkomst, hoofdletterongevoelig)
Bestaat niet - sluit de opgegeven tagnaam uit
Niet gelijk - sluit de opgegeven tagnaam en -waarden uit (hoofdlettergevoelig)
Bevat niet - sluit de opgegeven tagnaam uit waar de tagnaamwaarden de ingevoerde tekenreeks bevatten (substring-overeenkomst, hoofdletterongevoelig)
Er zijn twee berekeningstypen voor voorwaarden:
En/Of - alle voorwaarden moeten worden voldaan, voorwaarden met dezelfde tagnaam worden gegroepeerd door de Of-voorwaarde
Of - genoeg als aan één voorwaarde wordt voldaan
Toon onderdrukte problemen Schakel het selectievakje in om problemen weer te geven die anders onderdrukt zouden worden (niet getoond) vanwege hostonderhoud.
Hostlocatie Selecteer hostlocatie - links of bovenaan.