You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

12 Database foutafhandeling

Als Zabbix detecteert dat de backend-database niet toegankelijk is, zal het een melding sturen en doorgaan met pogingen om verbinding te maken met de database. Voor sommige database engines worden specifieke foutcodes herkend.

MySQL

  • CR_CONN_HOST_ERROR
  • CR_SERVER_GONE_ERROR
  • CR_CONNECTION_ERROR
  • CR_SERVER_LOST
  • CR_UNKNOWN_HOST
  • ER_SERVER_SHUTDOWN
  • ER_ACCESS_DENIED_ERROR
  • ER_ILLEGAL_GRANT_FOR_TABLE
  • ER_TABLEACCESS_DENIED_ERROR
  • ER_UNKNOWN_ERROR