You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

discoveryrule.copy

This method is deprecated and will be removed in the future. Instead, you can configure LLD rules on templates and apply these templates to other templates or hosts, effectively copying the LLD rules to the specified targets.

Beschrijving

object discoveryrule.copy(object parameters)

Deze methode maakt het mogelijk om LLD-regels te kopiëren met al hun prototypen naar de opgegeven hosts.

Deze methode is alleen beschikbaar voor gebruikerstypes Admin en Superadmin. Rechten om de methode aan te roepen kunnen worden ingetrokken in de instellingen van gebruikersrollen. Zie Gebruikersrollen voor meer informatie.

Parameters

(object) Parameters die de LLD-regels definiëren die gekopieerd moeten worden en de doelhosts.

Parameter Type Omschrijving
discoveryids array ID's van de LLD-regels die gekopieerd moeten worden.
hostids array ID's van de hosts waar de LLD-regels naartoe gekopieerd moeten worden.

retourwaarden

(boolean) Geeft true terug als het kopiëren succesvol was.

Voorbeelden

Kopieer een LLD-regel naar meerdere hosts

Kopieer een LLD-regel naar twee hosts.

Aanvraag:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "discoveryrule.copy",
      "params": {
        "discoveryids": [
          "27426"
        ],
        "hostids": [
          "10196",
          "10197"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Reactie:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": true,
      "id": 1
    }

Bron

CDiscoveryrule::copy() in ui/include/classes/api/services/CDiscoveryRule.php.