You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.
Table of Contents

Views

Eenview bestand ontvangt de gegevens van een controller en bereidt vervolgens de HTML-opmaak ervan voor.

Het definiëren van weergaven voor een frontend-module is optioneel, tenzij de module een widget is.
Dashboards-widgets hebben minimaal twee weergaven nodig: één voor de bewerkingsmodus en één voor de weergavemodus (moeten worden opgeslagen in de views-map).

Het is mogelijk om vooraf gedefinieerde Zabbix HTML-klassen (uit de map /zabbix/ui/include/classes/html) te gebruiken in de weergave, evenals nieuwe HTML- en CSS-klassen toe te voegen. Nieuwe klassen moeten worden opgeslagen in de assets-map van de module.

Voorbeeld:

...
    (new CColHeader(_('Naam')))

Dit voegt een nieuwe kolom met de naam Naam toe en stylet de bovenste tabelrij zoals op andere Zabbix-pagina's.

actie views

Dit is een referentiebestand voor het definiëren van een actieweergave.

<?php declare(strict_types = 1);
    
    /**
    * @var CView $this
    */
    
    $this->includeJsFile('example.something.view.js.php');
    
    (new CWidget())
      ->setTitle(_('Iets weergeven'))
      ->addItem(new CDiv($data['naam']))
      ->addItem(new CPartial('module.example.something.reusable', [
        'contacten' => $data['contacten']
      ])
      ->show();