You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

3 Gegevensoverzicht

Deze widget is verouderd en wordt verwijderd in de aankomende grote release.

Beschrijving

Deze parameters en de mogelijke eigendomswaarden voor de respectieve objecten van dashboardwidgetvelden stellen in staat om de widget Gegevensoverzicht te configureren binnen de methoden dashboard.create en dashboard.update.

Parameters

De volgende parameters worden ondersteund voor de widget Gegevensoverzicht.

Parameter type naam waarde
Vernieuwingsinterval 0 rf_rate 0 - Geen vernieuwing;
10 - 10 seconden;
30 - 30 seconden;
60 - (standaard) 1 minuut;
120 - 2 minuten;
600 - 10 minuten;
900 - 15 minuten.
Hostgroepen 2 groupids ID van hostgroep.

Opmerking: Om meerdere hostgroepen te configureren, maak voor elke hostgroep een object voor een dashboardwidgetveld aan.
Hosts 3 hostids ID van host.

Opmerking: Om meerdere hosts te configureren, maak voor elke host een object voor een dashboardwidgetveld aan. Voor meerdere hosts moet de parameter Hostgroepen ofwel helemaal niet geconfigureerd zijn, of geconfigureerd zijn met ten minste één hostgroep waar de geconfigureerde hosts toe behoren.
Tags (het nummer in de eigenschapsnaam (bijv. tags.tag.0) verwijst naar de volgorde van de tag in de lijst met tag-evaluaties)
Evaluatietype 0 evaltype 0 - (standaard) En/Of;
2 - Of.
Tagnaam 1 tags.tag.0 Elke tekenreekswaarde.

Gedrag van de parameter:
- vereist bij het configureren van Tags
Operator 0 tags.operator.0 0 - Bevat;
1 - Is gelijk aan;
2 - Bevat niet;
3 - Is niet gelijk aan;
4 - Bestaat;
5 - Bestaat niet.

Gedrag van de parameter:
- vereist bij het configureren van Tags
Tagwaarde 1 tags.value.0 Elke tekenreekswaarde.

Gedrag van de parameter:
- vereist bij het configureren van Tags
Onderdrukte problemen weergeven 0 show_suppressed 0 - (standaard) Uitgeschakeld;
1 - Ingeschakeld.
Locatie hosts 0 style 0 - (standaard) Links;
1 - Boven.

Voorbeelden

De volgende voorbeelden hebben als doel alleen de configuratie van de objecten van dashboardwidgetvelden voor de widget Gegevensoverzicht te beschrijven. Voor meer informatie over het configureren van een dashboard, zie dashboard.create.

Configuratie van een Gegevensoverzicht widget

Configureer een Gegevensoverzicht widget die gegevens weergeeft voor host "10084" en alleen voor items waarvoor de tag met de naam "component" de waarde "cpu" bevat. Daarnaast toon je de gegevens met hosts die zich bovenaan bevinden.

Aanvraag:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "dashboard.create",
      "params": {
        "name": "Mijn dashboard",
        "display_period": 30,
        "auto_start": 1,
        "pages": [
          {
            "widgets": [
              {
                "type": "dataover",
                "name": "Gegevensoverzicht",
                "x": 0,
                "y": 0,
                "width": 12,
                "height": 5,
                "view_mode": 0,
                "fields": [
                  {
                    "type": 3,
                    "name": "hostids",
                    "value": 10084
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "tags.tag.0",
                    "value": "component"
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "tags.operator.0",
                    "value": 0
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "tags.value.0",
                    "value": "cpu"
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "style",
                    "value": 1
                  }
                ]
              }
            ]
          }
        ],
        "userGroups": [
          {
            "usrgrpid": 7,
            "permission": 2
          }
        ],
        "users": [
          {
            "userid": 1,
            "permission": 3
          }
        ]
      },
      "id": 1
    }

Reactie:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "dashboardids": [
          "3"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Zie ook