This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.
Table of Contents

#14 Database foutafhandeling

Als Zabbix detecteert dat de backend-database niet toegankelijk is, zal het: een meldingsbericht verzenden en doorgaan met de pogingen om verbinding te maken met de databank. Voor sommige database-engines zijn specifieke foutcodes erkend:

MySQL

  • CR_CONN_HOST_ERROR
  • CR_SERVER_GONE_ERROR
  • CR_CONNECTION_ERROR
  • CR_SERVER_LOST
  • CR_UNKNOWN_HOST
  • ER_SERVER_SHUTDOWN
  • ER_ACCESS_DENIED_ERROR
  • ER_ILLEGAL_GRANT_FOR_TABLE
  • ER_TABLEACCESS_DENIED_ERROR
  • ER_UNKNOWN_ERROR