You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

12 Gestió dels errors de base de dades

Si Zabbix troba que la base de dades principals no és pas accessible, enviarà un missatge de notificació i seguirà provant de connectar a la base de dades. Per alguns motors de base de dades, els codis d'error específics són reconeguts.

MySQL

  • CR_CONN_HOST_ERROR
  • CR_SERVER_GONE_ERROR
  • CR_CONNECTION_ERROR
  • CR_SERVER_LOST
  • CR_UNKNOWN_HOST
  • ER_SERVER_SHUTDOWN
  • ER_ACCESS_DENIED_ERROR
  • ER_ILLEGAL_GRANT_FOR_TABLE
  • ER_TABLEACCESS_DENIED_ERROR
  • ER_UNKNOWN_ERROR