You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.
Table of Contents

Vistes

El fitxer View rep les dades d'un controlador i després en prepara l'aspecte HTML.

La definició de vistes per a un mòdul d'interfície és opcional, tret que el mòdul sigui un giny.
Els ginys del tauler de control necessiten almenys dues vistes: una per al mode d'edició i una altra per al mode de visualització (s'han d'emmagatzemar al directori views).

És possible emprar classes HTML Zabbix predefinides (des de /zabbix/ui/include/classes/html) a la vista, així com afegir noves classes HTML i CSS. Les classes noves s'han d'emmagatzemar a la carpeta assets del mòdul.

Exemple:

...
    (new CColHeader(_('Name')))

Això afegirà un nom de columna nou Nom i l'estil de la filera superior de la taula com en altres pàgines de Zabbix.

vista d'acció

Aquest és un arxiu de referència per definir una vista d'acció.

<?php declare(strict_types = 1);
    
    /**
    * @var CView $this
    */
    
    $this->includeJsFile('example.something.view.js.php');
    
    (new CWidget())
      ->setTitle(_('Something view'))
      ->addItem(new CDiv($data['name']))
      ->addItem(new CPartial('module.example.something.reusable', [
        'contacts' => $data['contacts']
      ])
      ->show();