Table of Contents

Views

Eenview bestand ontvangt de gegevens van een controller en bereidt vervolgens de HTML-opmaak ervan voor.

Het definiëren van weergaven voor een frontend-module is optioneel, tenzij de module een widget is.
Dashboards-widgets hebben minimaal twee weergaven nodig: één voor de bewerkingsmodus en één voor de weergavemodus (moeten worden opgeslagen in de views-map).

Het is mogelijk om vooraf gedefinieerde Zabbix HTML-klassen (uit de map /zabbix/ui/include/classes/html) te gebruiken in de weergave, evenals nieuwe HTML- en CSS-klassen toe te voegen. Nieuwe klassen moeten worden opgeslagen in de assets-map van de module.

Voorbeeld:

...
    (new CColHeader(_('Naam')))

Dit voegt een nieuwe kolom met de naam Naam toe en stylet de bovenste tabelrij zoals op andere Zabbix-pagina's.

actie views

Dit is een referentiebestand voor het definiëren van een actieweergave.

<?php declare(strict_types = 1);
    
    /**
    * @var CView $this
    */
    
    $this->includeJsFile('example.something.view.js.php');
    
    (new CWidget())
      ->setTitle(_('Iets weergeven'))
      ->addItem(new CDiv($data['naam']))
      ->addItem(new CPartial('module.example.something.reusable', [
        'contacten' => $data['contacten']
      ])
      ->show();