This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

discoveryrule.copy

Beschrijving

object discoveryrule.copy(object parameters)

Deze methode maakt het mogelijk om LLD-regels te kopiëren met al hun prototypen naar de opgegeven hosts.

Deze methode is alleen beschikbaar voor gebruikerstypes Admin en Superadmin. Rechten om de methode aan te roepen kunnen worden ingetrokken in de instellingen van gebruikersrollen. Zie Gebruikersrollen voor meer informatie.

Parameters

(object) Parameters die de LLD-regels definiëren die gekopieerd moeten worden en de doelhosts.

Parameter Type Omschrijving
discoveryids array ID's van de LLD-regels die gekopieerd moeten worden.
hostids array ID's van de hosts waar de LLD-regels naartoe gekopieerd moeten worden.

retourwaarden

(boolean) Geeft true terug als het kopiëren succesvol was.

Voorbeelden

Kopieer een LLD-regel naar meerdere hosts

Kopieer een LLD-regel naar twee hosts.

Aanvraag:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "discoveryrule.copy",
      "params": {
        "discoveryids": [
          "27426"
        ],
        "hostids": [
          "10196",
          "10197"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Reactie:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": true,
      "id": 1
    }

Bron

CDiscoveryrule::copy() in ui/include/classes/api/services/CDiscoveryRule.php.