You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

discoveryrule.copy

Aquest mètode és obsolet i s'esborrarà en un futur. En lloc d'això, podeu configurar regles LLD a les plantilles i aplicar aquestes plantilles a altres plantilles o equips, copiant de manera efectiva les regles LLD als objectius especificats.

Descripció

object discoveryrule.copy(object parameters)

Aquest mètode permet copiar regles LLD amb tots els prototips dels equips proporcionats.

Aquest mètode és disponible només per als usuaris de tipus Admin i Super admin. Els permisos per cridar al mètode es poden revocar a la configuració de rols d'usuaris. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object) Paràmetres definint les regles de descoberta LLD que s'han de copiar i els equips destinataris.

Paràmetre Tipus Descripció
discoveryids array IDs de les regles LLD que s'han de copiar.
hostids array IDs dels equips on hem de copiar les regles LLD.

Valors de retorn

(boolean) Retorna true si la còpia ha anat bé.

Exemples

copiar una regla LLD a diversos equips

Copia una regla LLD a dos equips.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "discoveryrule.copy",
      "params": {
        "discoveryids": [
          "27426"
        ],
        "hostids": [
          "10196",
          "10197"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": true,
      "id": 1
    }

Font

CDiscoveryRule::copy() in ui/include/classes/api/services/CDiscoveryRule.php.