This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

discoveryrule.copy

Beschrijving

object discoveryrule.copy(objectparameters)

Deze methode maakt het mogelijk om LLD-regels met alle prototypes te kopiëren naar de gastheren gegeven.

Deze methode is alleen beschikbaar voor Admin en Super admin gebruikers typen. Machtigingen om de methode aan te roepen kunnen worden ingetrokken in de gebruikersrol instellingen. Zie Gebruiker rollen voor meer informatie.

Parameters

(object) Parameters die de LLD-regels definiëren om te kopiëren en het doel gastheren.

|Parameter|Type|Beschrijving| |---------|--------------------------------------- ------------|-----------| |discoveryids|array|ID's van de LLD-regels die moeten worden gekopieerd.| |hostids|array|ID's van de hosts waarnaar de LLD-regels moeten worden gekopieerd.|

Retourwaarden

(boolean) Retourneert true als het kopiëren is gelukt.

Voorbeelden

Kopieer een LLD regel naar meerdere hosts

Kopieer een LLD regel naar twee hosts.

Verzoek:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "discoveryrule.copy",
      "params": {
        "discoveryids": [
          "27426"
        ],
        "hostids": [
          "10196",
          "10197"
        ]
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Antwoord:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": true,
      "id": 1
    }

Bron

CDiscoveryrule::copy() in ui/include/classes/api/services/CDiscoveryRule.php.